Η εταιρεία Piccard Hellas Divers E.E. είναι εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές προκλήσεις, μέσα πάντα στα πλαίσια των διεθνών κανόνων ασφάλειας.

Διαθέτουμε κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό που είναι σε θέση να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ PICCARD HELLAS DIVERS

 • Υποβρύχια (και επιφανείας) επιθεώρηση πλοίων
 • Υποβρύχιες (και επιφανείας) συντηρήσεις και επισκευές
 • Υποβρύχια βιντεοσκόπηση – ψηφιακή φωτογράφηση
 • Υποβρύχια κοπή και κόλληση
 • Ανελκύσεις – ναυαγιαιρέσεις
 • Καθαρισμός και αλλαγή προπέλας – υφάλων
 • Τοποθετήσεις πλωτών φραγμάτων
 • Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων
 • Αντλήσεις υδάτων
 • Υποβρύχιες κατασκευές
 • Υποβρύχιες ανατινάξεις
 • Στεγανοποιήσεις
 • Υποβρύχιες τσιμεντώσεις και πακτώσεις
 • Υποβρύχιες επισκευές υφάλων πλοίων
 • Υποβρύχιες επισκευές οργάνων και αναρροφήσεων
 • Επιθεωρήσεις βιομηχανικών δεξαμενών
 • Επιθεωρήσεις και εργασίες σε μεγάλα βάθη
 • Τοποθέτηση και αντικατάσταση τσίγκων και ανοδίων
 • Εντοπισμός – τοποθέτηση και επιθεώρηση υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών
 • Επισκευές και επιθεωρήσεις υδροηλεκτρικών σταθμών
 • Επισκευές και επιθεωρήσεις φραγμάτων και γεφυρών
 • Επισκευές κυματοθραυστών
 • Εκτιμήσεις υποβρύχιων ζημιών (και επιφανείας) για ασφαλιστικές εταιρείες
 • Τοποθέτηση μπλοκ
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης
 • Βαθιές καταδύσεις (trimix) για εργασία

Βασικό πλεονέκτημα της Piccard Hellas Divers είναι η δυνατότητα λειτουργίας σε μεγάλο βάθος και για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

phd-01 phd-02 phd-03 phd-04 phd-05 phd-06
phd-07 phd-09 phd-08 phd-10 phd-00 phd-00